` Intelligent and Mobile Robotics

List of Mirek Kulich's publications

2016

 • Dörfler, M. - Přeučil, L. - Kulich, M., Vision-Based Pose Recognition, Application for Monocular Robot Navigation, In: Robot 2015: Second Iberian Robotics Conference. Cham: Springer International Publishing, 2016, vol. 1, p. 451-463. ISSN 2194-5357. ISBN 978-3-319-27145-3., 2016


2015

 • Košnar, K. - Vonásek, V. - Kulich, M. - Přeučil, L., Combining Multiple Shape Matching Techniques with Application to Place Recognition Task, In: Computer Vision - ACCV 2014 Workshops. Singapore: National University of Singapore, 2015, p. 399-412. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-16627-8., 2015


 • Faigl, J. - Kulich, M., On Benchmarking of Frontier-Based Multi-Robot Exploration Strategies, In: Proceedings of the European Conference on Mobile Robots 2015. Piscataway: IEEE, 2015, p. 1-8. ISBN 978-1-4673-9163-4., 2015


2014

 • Nitsche, M. - Pire, T. - Krajník, T. - Kulich, M. - Mejail, M., Monte Carlo Localization for teach-and-repeat feature-based navigation, In: Advances in Autonomous Robotics Systems. Heidelberg: Springer, 2014, p. 13-24. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-10400-3., 2014


 • Kulich, M. - Přeučil, L. - Bront, J.J.M., Single Robot Search for a Stationary Object in an Unknown Environment, In: ICRA2014: Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway: IEEE, 2014, p. 5830-5835. ISBN 978-1-4799-3684-7., 2014


 • Košnar, K. - Ecorchard, G. - Vonásek, V. - Kulich, M. - Krajník, T. - et al., Softwareový rámec pro velké mapy, [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014., 2014


 • Faigl, J. - Vaněk, P. - Kulich, M., Self-organizing map for determination of goal candidates in mobile robot exploration, In: Proceedings of the 22nd European Symposium on Artificial Neural Networks, Computational Intelligence and Machine Learning. Louvain la Neuve: Ciaco - i6doc.com, 2014, p. 589-594. ISBN 978-2-87419-095-7., 2014


 • Kulich, M. - Vonásek, V. - Přeučil, L., Simulation-Based Goal-Selection for Autonomous Exploration, In: Modelling and Simulation for Autonomous Systems. Cham: Springer, 2014, p. 173-183. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-13822-0., 2014


 • Přeučil, L. - Košnar, K. - Kulich, M., Uživatelská příručka systému pro vizuální skanování podvozků vozidel, [Výzkumná zpráva]. 2014. 29 s., 2014


2013

 • Chudoba, J. - Faigl, J. - Krajník, T. - Kulich, M. - Přeučil, L. - et al., SyRoTek - experimentální a tréninková aplikace pro mobilní robotiku, [Funkční vzorek]. 2013., 2013


 • Kulich, M. - Chudoba, J. - Košnar, K. - Krajník, T. - Faigl, J. - et al., SyRoTek - Distance Teaching of Mobile Robotics, In: IEEE Transactions on Education. 2013, vol. 56, no. 1, p. 18-23. ISSN 0018-9359., 2013


 • Fišer, D. - Faigl, J. - Kulich, M., Growing neural gas efficiently, In: Neurocomputing . 2013, vol. 104, p. 72-82. ISSN 0925-2312., 2013


 • Košnar, K. - Vonásek, V. - Kulich, M. - Přeučil, L., Comparison of Shape Matching Techniques for Place Recognition, In: Proceedings of 6th European Conference on Mobile Robots. Barcelona: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, 2013, p. 107-112. ISBN 978-1-4799-0263-7., 2013


 • Faigl, J. - Kulich, M., On Determination of Goal Candidates in Frontier-Based Multi-Robot Exploration, In: Proceedings of 6th European Conference on Mobile Robots. Barcelona: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, 2013, p. 210-215. ISBN 978-1-4799-0263-7., 2013


2012

 • Vonásek, V. - Kulich, M. - Fišer, D. - Krajník, T. - Saska, M. - et al., Techniques for Modeling Simulation Environments for Modular Robotics, In: Proccedings of International Conference on Mathematical Modelling. Vienna: Vienna University of Technology, 2012, p. 1-6. ISBN 978-3-902823-23-6., 2012


 • Kulich, M. - Košnar, K. - Chudoba, J. - Fišer, O. - Přeučil, L., User's Access to the Robotic E-Learning System SyRoTek, In: Proceedings of the 4th International Conference on Computer Supported Education. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2012, vol. 1, p. 206-211. ISBN 978-989-8565-06-8., 2012


 • Vaněk, P. - Kulich, M., Metody plánování v multi-robotických systémech, [Nepublikovaná přednáška]. Technická univerzita v Liberci. 2012-10-19., 2012


 • Faigl, J. - Kulich, M. - Přeučil, L., Goal Assignment using Distance Cost in Multi-Robot Exploration, In: Proceedings of 2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Piscataway: IEEE, 2012, vol. 1, p. 3741-3746. ISBN 978-1-4673-1735-1., 2012


 • Kulich, M. - Chudoba, J. - Faigl, J. - Košnar, K. - Krajník, T. - et al., SyRoTek - systém pro robotickou televýuku a experimentování, In: Kognice a umělý život XII (KUZ XII). Praha: Agentura Action M, 2012, díl 1, s. 114-119. ISBN 978-80-86742-34-2., 2012


2011

 • Faigl, J. - Kulich, M. - Přeučil, L., A Sensor Placement Algorithm for a Mobile Robot Inspection Planning, In: Journal of Intelligent and Robotic Systems. 2011, vol. 62, no. 3-4, p. 329-353. ISSN 0921-0296., 2011


 • Faigl, J. - Kulich, M. - Vonásek, V. - Přeučil, L., An Application of the Self-Organizing Map in the non-Euclidean Traveling Salesman Problem, In: Neurocomputing . 2011, vol. 74, no. 5, p. 671-679. ISSN 0925-2312., 2011


 • Saska, M. - Vonásek, V. - Kulich, M. - Fišer, D. - Krajník, T. - et al., Bringing Reality to Evolution of Modular Robots: Bio-Inspired Techniques for Building a Simulation Environment in the SYMBRION Project, In: Reconfigurable Modular Robotics: Challenges of Mechatronic and Bio-Chemo-Hybrid Systems. Piscataway: IEEE, 2011, p. 1-6., 2011


 • Nitsche, M. - de Cristoforis, Pablo - Kulich, M. - Košnar, K., Hybrid Mapping for Autonomous Mobile Robot Exploration, In: Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). Piscataway: IEEE, 2011, vol. 2, p. 299-304. ISBN 978-1-4577-1426-9., 2011


 • Chudoba, J. - Faigl, J. - Kulich, M. - Košnar, K. - Krajník, T. - et al., A TECHNICAL SOLUTION OF A ROBOTIC E-LEARNING SYSTEM IN THE SYROTEK PROJECT, In: 3rd International Conference on Computer Supported Education. Setúbal: INSTICC Press, 2011, p. 412-417. ISBN 978-989-8425-49-2., 2011


 • Kulich, M. - Faigl, J. - Přeučil, L., On Distance Utility in the Exploration Task, In: ICRA2011: Proceedings of 2011 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Madison: Omnipress, 2011, p. 4455-4460. ISSN 1050-4729. ISBN 978-1-61284-386-5., 2011


 • Kulich, M. - Přeučil, L. - Košnar, K. - Krajník, T. - Chudoba, J., The Minor Specialization Robotics at FEE CTU in Prague, In: Proceedings of 2nd International Conference on Robotics in Education. Vienna: INNOC - Austrian Society for Innovative Computer Sciences, 2011, p. 71-78. ISBN 978-3-200-02273-7., 2011


2010

 • Kulich, M. - Košnar, K. - Chudoba, J. - Faigl, J. - Přeučil, L., On a Mobile Robotics E-learning System, In: Proceedings of the Twentieth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies, 2010, p. 597-602. ISBN 978-3-85206-178-8., 2010


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Košnar, K. - Kulich, M. - Saska, M. - et al., SyRoTek - A Robotic System for Education, In: First International Conference on Robotics in Education, Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010, p. 37-42. ISBN 978-80-227-3353-3., 2010


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Košnar, K. - Saska, M. - Kulich, M. - et al., SyRoTek - A Robotic System for Education, In: AT&P journal PLUS 2. 2010, p. 31-36. ISSN 1336-5010., 2010


 • Krajník, T. - Faigl, J. - Vonásek, V. - Košnar, K. - Kulich, M. - et al., Simple, Yet Stable Bearing-Only Navigation, In: Journal of Field Robotics. 2010, vol. 27, no. 5, p. 511-533. ISSN 1556-4959., 2010


 • Košnar, K. - Faigl, J. - Kulich, M. - Krajník, T. - Saska, M. - et al., SyRoTek: V011.1 - Způsob připojení a nastavení uživatele pro systém SyRoTek, [Technická zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2010. GL 220/10. 89 s. ISSN 1213-3000., 2010


 • Košnar, K. - Faigl, J. - Saska, M. - Kulich, M. - Chudoba, J. - et al., SyRoTek: V012.2 - User´s Maual for SyRoTek e-learning System, [Technical Report]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Cybernetics, 2010. GL 222/10. 36 p. ISSN 1213-3000., 2010


 • Košnar, K. - Faigl, J. - Saska, M. - Kulich, M. - Chudoba, J. - et al., SyRoTek: V012.1 - Uživatelský manuál k systému SyRoTek, [Technická zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2010. GL 221/10. 38 s. ISSN 1213-3000., 2010


 • Kulich, M. - Faigl, J. - Chudoba, J. - Košnar, K., A Visualization System for Teaching Intelligent Mobile, In: Proceedings of The 2nd International Conference on Simulation, Modeling, and Programming for Autonomus Robots. Berlin: Springer, 2010, ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-17318-9., 2010


2009

 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Košnar, K. - Přeučil, L. - et al., SyRoTek: S005.1 - Specifikace hardwarové komunikace, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2009. GLR 86/09. 65 s., 2009


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Košnar, K. - Přeučil, L. - et al., SyRoTek: V005.1 - Demonstrátor základních robotických funkčností, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2009. GLR 87/09. 68 s., 2009


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Košnar, K. - Přeučil, L. - et al., SyRoTek: V007.1 - Návrh koncepce internetového přístupu k systému, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2009. GLR 89/09. 126 s., 2009


 • Košnar, K. - Faigl, J. - Kulich, M. - Saska, M. - Krajník, T. - et al., SyRoTek: v010.1: V010.1 - Způsob připojení a nastavení uživatele pro systém SyRoTek, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2009. GL 206/09. 76 s. ISSN 1213-3000., 2009


 • Kulich, M. - Faigl, J. - Košnar, K. - Přeučil, L. - Chudoba, J., SyRoTek - On an e-Learning System for Mobile Robotics and Artificial Intelligence, In: ICAART 2009. Setúbal: INSTICC Press, 2009, vol. 1, p. 275-280. ISBN 978-989-8111-66-1., 2009


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Košnar, K. - Přeučil, L. - et al., SyRoTek: V006.1 - Specifikace úloh mobilní robotiky, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2009. GLR 88/09. 97 s., 2009


2008

 • Bruyninckx, H. - Přeučil, L. - Kulich, M. (ed.), European Robotics Symposium 2008, Heidelberg: Springer, 2008. 356 p. ISSN 1610-7438. ISBN 978-3-540-78315-2., 2008


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Mázl, R. - Košnar, K. - et al., SyRoTek: V004.1 - Příprava prvního exempláře robotu pro výukový systém SyRoTek a jeho testování, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2008. GLR 84/08. 91 s., 2008


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Mázl, R. - Košnar, K. - et al., SyRoTek: C004.1 - Koncept hardwarové komunikace, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2008. GLR 85/08. 36 s., 2008


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Mázl, R. - Košnar, K. - et al., SyRoTek: V003.1 - Detailní koncepce systému, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 2008. GLR 82/08. 217 s., 2008


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Mázl, R. - Košnar, K. - et al., SyRoTek: V003.2 - Rámcová definice úloh, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2008. GLR 83/08. 39 s., 2008


2007

 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M., SyRoTek: V001.1 - Stav problematiky, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2007. GLR 78/07. 133 s., 2007


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M., SyRoTek: V001.2 - Koncepce systému, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2007. GLR 79/07. 57 s., 2007


 • Kulich, M. - Faigl, J. - Chudoba, J. - Košnar, K. - Přeučil, L. - et al., SyRoTek - A System for Robotic E-learning, In: Virtual University. Bratislava: e-Academia Slovaca, 2007, p. 241-246. ISBN 978-80-89316-09-0., 2007


 • Kulich, M. - Rollo, M. - Mázl, R. - Chudoba, J. - Benda, P. - et al., Multi-robot Exploration Using Multi-agent Approach, In: Robotics and Applications and Telematics. Zürich: Acta Press, 2007, p. 495-500. ISBN 978-0-88986-685-0., 2007


 • Mařík, V. - Přeučil, L. - Pěchouček, M. - Kulich, M. - Rollo, M. - et al., Od osamocených robotů ke kolaborativní robotice, In: Umělá inteligence (5). Praha: Academia, 2007, s. 431-496. ISBN 978-80-200-1470-2., 2007


 • Vrba, P. - Mařík, V. - Přeučil, L. - Kulich, M. - Šišlák, D., Collision Avoidance Algorithms: Multi-agent Approach, In: Holonic and Multi-Agent Systems for Manufacturing - HoloMAS 2007. Munich: Springer, 2007, p. 348-360. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-540-74478-8., 2007


2006

 • Saska, M. - Kulich, M. - Klačnar, G. - Faigl, J., Transformed Net - Collision Avoidance Algorithm for Robotic Soccer, In: Proceedings 5th MATHMOD Vienna- 5th Vienna Symposium on Mathematical Modelling. Vienna: ARGESIM, 2006, ISBN 3-901608-30-3., 2006


 • Faigl, J. - Kulich, M. - Přeučil, L., Cooperative Planning in Multiple Robots Systems, In: WORKSHOP 2006. Prague: CTU, 2006, vol. 2, p. 144-145. ISBN 80-01-03439-9., 2006


 • Koutník, J. - Mázl, R. - Kulich, M., Building of 3D Environment Models for Mobile Robotics Using Self-organization, In: Parallel Problem Solving from Nature - PPSN-IX. Heidelberg: Springer, 2006, p. 721-730. ISSN 0302-9743. ISBN 3-540-38990-3., 2006


 • Saska, M. - Kulich, M. - Přeučil, L., Elliptic Net - A Path Planning Algorithm for Dynamic Environments, In: ICINCO 2006 - PROCEEDINGS. Setúbal: Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2006, p. 372-377. ISBN 972-8865-61-9., 2006


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Mázl, R. - Košnar, K. - et al., SyRoTek: V002.1 - Architektura robotů, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2006. GLR 81/08. 101 s., 2006


 • Faigl, J. - Kulich, M., Sensing Locations Positioning for Multi-robot Inspection Planning, In: 2006 International IEEE Workshop on Distributed Intelligent Systems (DIS 2006). Piscataway: IEEE, 2006, p. 79-84. ISBN 0-7695-2589-X., 2006


 • Krajník, T. - Faigl, J. - Saska, M. - Štěpán, P. - Kulich, M., Reasoning and planning for robotsoccer, In: Proceedings of the Joint Conference on Robotics 2006. Düsseldorf: VDI Wissensforum IWB GmbH, 2006, ISBN 3-18-091956-6., 2006


 • Kulich, M., Lokalizace v inteligentní robotice, [Nepublikovaná přednáška]. Ústav automatizace a měřící techniky, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno. 2006-04-07., 2006


2005

 • Faigl, J. - Kulich, M. - Přeučil, L., Multiple Traveling Salesmen Problem with Hierarchy of Cities in Inspection Task with Limited Visibility, In: 5th Workshop on Self-Organizing Maps. Orsay: Université Paris-Sud, 2005, p. 91-98., 2005


 • Kulich, M. - Faigl, J. - Přeučil, L., Cooperative Planning for Heterogeneous Teams in Rescue Operations, In: IEEE International Workshop on Safety, Security and Rescue Robotics. Piscataway: IEEE, 2005, ISBN 0-7803-8946-8., 2005


 • Faigl, J. - Klačnar, G. - Matko, D. - Kulich, M., Path Planning For Multi-robot Inspection Task Considering Acceleration Limits, In: Proceedings of the fourteenth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2005. Ljubljana: IEEE Slovenia Section, 2005, p. 138-141. ISSN 1581-4572., 2005


 • Štěpán, P. - Kulich, M. - Přeučil, L., Robust Data Fusion with Occupancy Grid, In: IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Part C. 2005, vol. 35, no. 1, p. 106-115. ISSN 1094-6977., 2005


2004

 • Kulich, M. - Pavlíček, J. - Chudoba, J. - Mázl, R. - Přeučil, L., Hybrid Telematic Systems for Rescue Missions, In: Cybernetics and Systems 2004. Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies, 2004, vol. 1,2, p. 731-736. ISBN 3-85206-169-5., 2004


 • Kubalík, J. - Kléma, J. - Kulich, M., Application of Soft Computing Techniques to Rescue Operation Planning, In: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004. Berlin: Springer, 2004, vol. 1, p. 897-902. ISBN 3-540-22123-9., 2004


 • Faigl, J. - Kulich, M., Multi-Robots Planning in Search and Rescue Scenario, [Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, 2004. GL 176/04. 25 p. ISSN 1213-3000., 2004


 • Kulich, M. - Přeučil, L., Fast Localization form Laser Range-finder Data, In: 5th IFAC/EURON Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 2004,, 2004


 • Driewer, F. - Baier, H. - Schilling, K. - Pavlíček, J. - Přeučil, L. - et al., Hybrid Telematic Teams for Search and Rescue Operations, In: Proceeding of the Safety, Security, and Rescue Robotics. Stuttgart: IRB Verlag, 2004, ISBN 3-8167-6556-4., 2004


 • Kulich, M. - Kout, J. - Přeučil, L. - Pavlíček, J. - Mázl, R. - et al., PeLoTe - A Heterogenous Telematics System for Cooperative Search and Rescue Missions, In: International Conference on Intelligent Robots and Systems. Sendai: Tohoku Univeristy, 2004, vol. 1, ISBN 0-7803-8464-4., 2004


 • Saarinen, J. - Mázl, R. - Kulich, M. - Suomela, J. - Halme, A. - et al., Methods for Personal Navigation and Mapping, In: 5th IFAC/EURON Symposium on Intelligent Autonomous Vehicles. Lisboa: Instituto Suparior Téchnico Av. Rovisco Pais, 2004,, 2004


 • Kulich, M. - Faigl, J. - Kléma, J. - Kubalík, J., Rescue Operation Planning by Soft Computing Techniques, In: IEEE 4th International Conference on Intelligent Systems Design and Application. Piscataway: IEEE, 2004, vol. I,II, p. 103-108. ISBN 963-7154-29-9., 2004


 • Kulich, M., Lokalizace a tvorba modelu prostředí v inteligentní robotice, [Doktorská práce (Ph.D.)]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2004. 114 s., 2004


2003

 • Štěpán, P. - Kulich, M. - Přeučil, L., Methods for Cooperation and Coordination of Multiple Autonomous Robots, In: Proceedings of Workshop 2003. Prague: CTU, 2003, vol. A, p. 350-351. ISBN 80-01-02708-2., 2003


 • Štěpán, P. - Přeučil, L. - Kulich, M., Fusion of a color camera and rangefinder data by occupancy grids, In: Unmanned Groumd Vehicle Technology V. Orlando, Florida: SPIE, 2003, p. 164-172. ISSN 0277-786X. ISBN 0-8194-4942-3., 2003


2002

 • Mázl, R. - Kulich, M. - Pavlíček, J. - Přeučil, L., Úvodní studie k projektu vlakového lokátoru - fúze dat z akcelerometru a odometru, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2002. GLR 66/02. 32 s., 2002


 • Přeučil, L. - Štěpán, P. - Kulich, M. - Mázl, R., Towards Environment Modeling by Autonomous Mobile System, In: Knowledge and Technology Integration in Production and Services. New York: Kluwer Academic / Plenum Publishers, 2002, p. 509-516. ISBN 1-4020-7211-2., 2002


 • Gerecke, U. - Přeučil, L. - Kulich, M., Comparison of Different Neural Network Techniques for Mobile Robot Navigation, [Research Report]. Prague: CTU FEE, Department of Cybernetics, The Gerstner Laboratory, 2002. GL 161/02. 30 p. ISSN 1213-3000., 2002


2001

 • Kulich, M., Advanced Methods of World Model Building in Intelligent Robotics, In: Proceedings of Workshop 2001. Prague: CTU, 2001, vol. A, p. 266-267. ISBN 80-01-02335-4., 2001


 • Kulich, M. - Mázl, R. - Přeučil, L., Self-Localization Methods for Autonomous Mobile Robots Based on Range Scan-Matching, In: Proceedings of Field and Service Robotics. Helsinki: FSA-Finnish Society of Automation, 2001, vol. 1, p. 373-378. ISBN 952-5183-13-0., 2001


 • Mázl, R. - Kulich, M. - Přeučil, L., Range Scan-Based Localization Methods for Mobile Robots in Complex Environments, In: Proceedings: Intelligent Transportation Systems. New York: IEEE Computer Society Press, 2001, vol. 1, p. 280-285. ISBN 0-7803-7195-X., 2001


 • Štěpán, P. - Kulich, M., Buildings Maps for Autonomous Mobile Robots, In: Proceedings of Field and Service Robotics. Helsinki: FSA-Finnish Society of Automation, 2001, vol. 1, p. 321-326. ISBN 952-5183-13-0., 2001


 • Mázl, R. - Kulich, M. - Přeučil, L., Statistical and Feature-Based Methods for Mobile Robot Position Localization, In: Database and Expert Systems Applications. Berlin: Springer, 2001, vol. 1, p. 518-526. ISBN 3-540-42527-6., 2001


2000

 • Kulich, M. - Štěpán, P. - Přeučil, L., Data Fusion and Map Building in Intelligent Robotics, In: EUREL - 2000. Salford: University of Salford, 2000, p. 114-121., 2000


 • Kulich, M., Použití neuronových sítí pro stavbu mapy v inteligentní robotice, [Nepublikovaná přednáška]. ČVUT FEL Katedra kybernetiky. 2000-06-26., 2000


 • Kulich, M., Data Fusion and Environment Mapping in Inlligent Robotics, [Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Cybernetics, 2000. K333-98/00. 22 p., 2000


 • Kulich, M. - Přeučil, L. - Štěpán, P., Environment Mapping for Autonomous Mobile Robots, In: Proceedings of International Carpathian Control Conference. Košice: TU Košice, FEI, 2000, vol. 1, p. 587-590. ISBN 80-7099-510-6., 2000


 • Kulich, M. - Mázl, R. - Přeučil, L., Comparison of Self-Localization Techniques for Autonomous Mobile Robots, [Research Report]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Cybernetics, 2000. K333-118/00. 11 p., 2000


1999

 • Kulich, M. - Přeučil, L. - Štěpán, P. - Král, L., A Control System for an Intelligent Mobile Robot, In: Conference Process Control '99. Bratislava: Slovak University of Technology, 1999, p. 392-396. ISBN 80-227-1228-0., 1999


 • Štěpán, P. - Král, L. - Kulich, M. - Přeučil, L., Open Control Architecture for Mobile Robot, In: 14 th World Congress of IFAC. London: Elservier Science, 1999, p. 163-168. ISBN 0-08-042755-3., 1999


 • Kulich, M. - Štěpán, P. - Přeučil, L., Knowledge Acquisition for Mobile Robot Environment Mapping, In: Database and Expert Systems Applications. Berlin: Springer, 1999, vol. 1, p. 123-134. ISBN 3-540-66448-3., 1999


 • Kulich, M. - Přeučil, L. - Štěpán, P. - Mařík, V., Intelligent Robot Control System Design, [Research Report]. Prague: CTU FEE, Department of Cybernetics, The Gerstner Laboratory, 1999. GL-83/99. 6 p., 1999


 • Malý, K. - Chmelař, B. - Kulich, M. - Přeučil, L. - Štěpán, P. - et al., Návrh jazyka modelu symbolické úrovně, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 1999. GLČ-37/99. 12 s., 1999


 • Kulich, M. - Štěpán, P. - Přeučil, L., Feature Detection and Map Building Using Ranging Sensors, In: Intelligent Transportation Systems. Tokyo: The Institute of Electrical Engineers of Japan, 1999, vol. 1, p. 201-206. ISBN 0-7803-4975-X., 1999


 • Kulich, M. - Štěpán, P. - Přeučil, L., Programátorský manuál k řídícímu systému autonomního vozítka v OS Lynx, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 1999. GLČ 38/99. 20 s., 1999


 • Kulich, M., Optimalizace cesty autonomního robotu, [Nepublikovaná přednáška]. ČVUT FEL Katedra kybernetiky. 1999-05-03., 1999


 • Štěpán, P. - Kulich, M. - Přeučil, L. - Mařík, V., Intelligent Robot Control System Design, [Unpublished Lecture]. University of Windsor. 1999-08-04., 1999


 • Kulich, M. - Přeučil, L. - Štěpán, P. - Mařík, V., Intelligent Robot Control System Design, In: Advances in Artificial Inteligence and Engineering Cybernetics. Windsor: IIAS, 1999, vol. 6, p. 34-39. ISBN 0-921836-99-6., 1999


 • Chmelař, B. - Kulich, M. - Přeučil, L. - Malý, K., Interní reprezentace prostředí pro mobilní robot, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 1999. GLČ-41/99. 13 s., 1999


1998

 • Kulich, M., A Control System for a Mobile Robot, In: Workshop 98. Prague: CTU, 1998, vol. I, p. 135-136., 1998


 • Přeučil, L. - Štěpán, P. - Král, L. - Kulich, M., 2D Sensor Data Procissing and Mobile Robot Navigation, [Research Report]. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1998. GL 61/98. 18 p., 1998


 • Kulich, M., Modely světa v mobilní robotice, [Nepublikovaná přednáška]. ČVUT FEL Katedra řídicí techniky. 1998-02-18., 1998


 • Malý, K. - Kulich, M. - Petrus, M. - Král, L., KOSYNA - Komplexní systém navigace mobilních robotů, [Nepublikovaná přednáška]. Ústav fyziky plazmatu AV ČR. 1998-05-21., 1998


 • Přeučil, L. - Štěpán, P. - Král, L. - Kulich, M., Intelligent and Mobile Robotics, [Research Report]. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1998. GL 60/98. 6 p., 1998


 • Přeučil, L. - Štěpán, P. - Kulich, M. - Král, L., An Intelligent Service Vehicle for Indoor Environments, In: Proceedings of the IEEE 98. Rundle Mall: CAUSAL Production, 1998, p. 557-562. ISBN 0-986346-16-7., 1998


 • Přeučil, L. - Štěpán, P. - Král, L. - Kulich, M., Intelligent and Mobile Robotics, In: International Symposium on Measurement and Control in Robotics. Prague: Czech National Committee IMEKO/CTU Prague, 1998, p. 265-270. ISBN 80-01-01814-8., 1998


 • Kulich, M. - Přeučil, L. - Štěpán, P., Vytváření geometrické mapy světa pomocí informací ze sonarových hloubkoměrů, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1998. GLČ 22/98. 32 s., 1998


 • Král, L. - Kulich, M. - Přeučil, L. - Štěpán, P., Mobile Robot Navigation in Context of Spatial Data Processing, In: Collection of Abstracts-The 5th German-Russian Open Workshop on Pattern Recognition and Image Understanding. München: FORWISS, 1998, p. 1-5., 1998


 • Přeučil, L. - Štěpán, P. - Král, L. - Kulich, M., An Intelligent Service Vehicle for Ondoor Environments, [Research Report]. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1998. GL 63/98. 6 p., 1998


 • Malý, K. - Kulich, M. - Petrus, M. - Štěpán, P., KOSYNA - Komplexní systém navigace mobilních robotů, [Nepublikovaná přednáška]. ČVUT FEL Katedra řídicí techniky. 1998-05-20., 1998


1997

 • Kulich, M. - Hliněný, P. - Kolman, P. - Krejčí, R., Control System for an Autonomous Vehicle, [Research Report]. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1997. GLM 03/97. 10 p., 1997


 • Kulich, M. - Hliněný, P. - Kolman, P. - Krejčí, R., User's Manual for ROBÍK, [Research Report]. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 1997. GLM 01/97. 17 p., 1997