` Intelligent and Mobile Robotics

List of Karel Košnar's publications

2015

 • Košnar, K. - Vonásek, V. - Kulich, M. - Přeučil, L., Combining Multiple Shape Matching Techniques with Application to Place Recognition Task, In: Computer Vision - ACCV 2014 Workshops. Singapore: National University of Singapore, 2015, p. 399-412. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-16627-8., 2015


 • Vonásek, V. - Saska, M. - Košnar, K. - Přeučil, L., Motion planning with adaptive motion primitives for modular robots, In: Applied Soft Computing. 2015, vol. 34, p. 678-692. ISSN 1568-4946., 2015


 • Košnar, K. - Vonásek, V. - Přeučil, L., Knowledge-base topological exploration for mobile robots, In: Proceedings of the European Conference on Mobile Robots 2015. Piscataway: IEEE, 2015, p. 1-6. ISBN 978-1-4673-9163-4., 2015


 • Košnar, K. - Vick, A. - Přeučil, L. - Küger, J., Marker-less augmented reality for human robot interaction, In: Modelling and Simulation for Autonomous Systems (Second International Workshop, MESAS 2015). Cham: Springer International Publishing AG, 2015, p. 185-195. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-22382-7., 2015


2014

 • Vonásek, V. - Penc, O. - Košnar, K. - Přeučil, L., Optimization of Motion Primitives for High-Level Motion Planning of Modular Robots, In: Mobile Service Robotics: CLAWAR 2014: 17th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines. Singapore: World Scientific, 2014, p. 109-116. ISBN 978-981-4623-34-6., 2014


 • Vonásek, V. - Winkler, L. - Liedke, J. - Saska, M. - Košnar, K. - et al., Fast On-Board Motion Planning for Modular Robots, In: ICRA2014: Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway: IEEE, 2014, p. 1215-1220. ISBN 978-1-4799-3684-7., 2014


 • Vonásek, V. - Neumann, S. - Winkler, L. - Košnar, K. - Woern, H. - et al., Task-Driven Evolution of Modular Self-Reconfigurable Robots, In: From Animals to Animats 13. Heidelberg: Springer, 2014, vol. 8575, p. 240-249. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-08863-1., 2014


 • Košnar, K. - Ecorchard, G. - Vonásek, V. - Kulich, M. - Krajník, T. - et al., Softwareový rámec pro velké mapy, [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2014., 2014


 • Vonásek, V. - Fišer, D. - Košnar, K. - Přeučil, L., A Light-Weight Robot Simulator for Modular Robotics, In: Modelling and Simulation for Autonomous Systems. Cham: Springer, 2014, p. 206-216. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-319-13822-0., 2014


 • Přeučil, L. - Košnar, K. - Kulich, M., Uživatelská příručka systému pro vizuální skanování podvozků vozidel, [Výzkumná zpráva]. 2014. 29 s., 2014


2013

 • Chudoba, J. - Faigl, J. - Krajník, T. - Kulich, M. - Přeučil, L. - et al., SyRoTek - experimentální a tréninková aplikace pro mobilní robotiku, [Funkční vzorek]. 2013., 2013


 • Kulich, M. - Chudoba, J. - Košnar, K. - Krajník, T. - Faigl, J. - et al., SyRoTek - Distance Teaching of Mobile Robotics, In: IEEE Transactions on Education. 2013, vol. 56, no. 1, p. 18-23. ISSN 0018-9359., 2013


 • Vonásek, V. - Saska, M. - Košnar, K. - Přeučil, L., Global Motion Planning for Modular Robots with Local Motion Primitives, In: ICRA2013: Proceedings of 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation. Piscataway: IEEE, 2013, ISSN 1050-4729. ISBN 978-1-4673-5641-1., 2013


 • Košnar, K. - Vonásek, V. - Kulich, M. - Přeučil, L., Comparison of Shape Matching Techniques for Place Recognition, In: Proceedings of 6th European Conference on Mobile Robots. Barcelona: Institut de Robòtica i Informàtica Industrial, 2013, p. 107-112. ISBN 978-1-4799-0263-7., 2013


 • Vonásek, V. - Košnar, K. - Fišer, D. - Přeučil, L., Sim: A Light-Weight Robot Simulator for Modular Robots, In: Workshop Proceedings on Unconventional Approaches to Robotics. Piscataway: IEEE, 2013, ISBN 978-1-4673-5642-8., 2013


2012

 • Kulich, M. - Košnar, K. - Chudoba, J. - Fišer, O. - Přeučil, L., User's Access to the Robotic E-Learning System SyRoTek, In: Proceedings of the 4th International Conference on Computer Supported Education. Porto: SciTePress - Science and Technology Publications, 2012, vol. 1, p. 206-211. ISBN 978-989-8565-06-8., 2012


 • Vonásek, V. - Košnar, K. - Přeučil, L., Motion Planning of Self-reconfigurable Modular Robots Using Rapidly Exploring Random Trees, In: Joint Proceedings of the 13th Annual TAROS Conference and the 15th Annual FIRA RoboWorld Congress. Dordrecht: Springer, 2012, p. 279-290. ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-32526-7., 2012


 • Kulich, M. - Chudoba, J. - Faigl, J. - Košnar, K. - Krajník, T. - et al., SyRoTek - systém pro robotickou televýuku a experimentování, In: Kognice a umělý život XII (KUZ XII). Praha: Agentura Action M, 2012, díl 1, s. 114-119. ISBN 978-80-86742-34-2., 2012


 • Krajník, T. - Košnar, K., Lightweight C++ Interface for AR Drone, [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2012., 2012


2011

 • Chudoba, J. - Faigl, J. - Kulich, M. - Košnar, K. - Krajník, T. - et al., A TECHNICAL SOLUTION OF A ROBOTIC E-LEARNING SYSTEM IN THE SYROTEK PROJECT, In: 3rd International Conference on Computer Supported Education. Setúbal: INSTICC Press, 2011, p. 412-417. ISBN 978-989-8425-49-2., 2011


 • Košnar, K. - Přeučil, L. (supervisor), Robot Mapping for Large Environments, [PhD Thesis]. Prague: Czech Technical University, 2011. 135 p., 2011


 • Nitsche, M. - de Cristoforis, Pablo - Kulich, M. - Košnar, K., Hybrid Mapping for Autonomous Mobile Robot Exploration, In: Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems (IDAACS). Piscataway: IEEE, 2011, vol. 2, p. 299-304. ISBN 978-1-4577-1426-9., 2011


 • Kulich, M. - Přeučil, L. - Košnar, K. - Krajník, T. - Chudoba, J., The Minor Specialization Robotics at FEE CTU in Prague, In: Proceedings of 2nd International Conference on Robotics in Education. Vienna: INNOC - Austrian Society for Innovative Computer Sciences, 2011, p. 71-78. ISBN 978-3-200-02273-7., 2011


2010

 • Kulich, M. - Košnar, K. - Chudoba, J. - Faigl, J. - Přeučil, L., On a Mobile Robotics E-learning System, In: Proceedings of the Twentieth European Meeting on Cybernetics and Systems Research. Vienna: Austrian Society for Cybernetics Studies, 2010, p. 597-602. ISBN 978-3-85206-178-8., 2010


 • Přeučil, L. - Štěpán, P. - Krajník, T. - Košnar, K. - Rossum, A.V.R. - et al., Cognitive World Modeling, In: Symbiotic Multi-Robot Organisms. Berlin: Springer, 2010, p. 165-183. ISSN 1867-4925. ISBN 978-3-642-11691-9., 2010


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Košnar, K. - Kulich, M. - Saska, M. - et al., SyRoTek - A Robotic System for Education, In: First International Conference on Robotics in Education, Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010, p. 37-42. ISBN 978-80-227-3353-3., 2010


 • Krajník, T. - Faigl, J. - Vonásek, V. - Košnar, K. - Kulich, M. - et al., Simple, Yet Stable Bearing-Only Navigation, In: Journal of Field Robotics. 2010, vol. 27, no. 5, p. 511-533. ISSN 1556-4959., 2010


 • Faigl, J. - Krajník, T. - Košnar, K. - Szücsová, H. - Chudoba, J. - et al., Mobile Robotics at FEE CTU, In: First International Conference on Robotics in Education, Bratislava. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2010, p. 43-48. ISBN 978-80-227-3353-3., 2010


 • Faigl, J. - Krajník, T. - Košnar, K. - Szücsová, H. - Chudoba, J. - et al., Mobile Robotics at FEE CTU, In: AT&P journal PLUS 2. 2010, p. 37-42. ISSN 1336-5010., 2010


 • Košnar, K. - Faigl, J. - Kulich, M. - Krajník, T. - Saska, M. - et al., SyRoTek: V011.1 - Způsob připojení a nastavení uživatele pro systém SyRoTek, [Technická zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2010. GL 220/10. 89 s. ISSN 1213-3000., 2010


 • Košnar, K. - Faigl, J. - Saska, M. - Kulich, M. - Chudoba, J. - et al., SyRoTek: V012.2 - User´s Maual for SyRoTek e-learning System, [Technical Report]. Prague: CTU, Faculty of Electrical Engineering, Department of Cybernetics, 2010. GL 222/10. 36 p. ISSN 1213-3000., 2010


 • Košnar, K. - Faigl, J. - Saska, M. - Kulich, M. - Chudoba, J. - et al., SyRoTek: V012.1 - Uživatelský manuál k systému SyRoTek, [Technická zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2010. GL 221/10. 38 s. ISSN 1213-3000., 2010


 • Kulich, M. - Faigl, J. - Chudoba, J. - Košnar, K., A Visualization System for Teaching Intelligent Mobile, In: Proceedings of The 2nd International Conference on Simulation, Modeling, and Programming for Autonomus Robots. Berlin: Springer, 2010, ISSN 0302-9743. ISBN 978-3-642-17318-9., 2010


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Košnar, K. - Saska, M. - Kulich, M. - et al., SyRoTek - A Robotic System for Education, In: AT&P journal PLUS 2. 2010, p. 31-36. ISSN 1336-5010., 2010


2009

 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Košnar, K. - Přeučil, L. - et al., SyRoTek: S005.1 - Specifikace hardwarové komunikace, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2009. GLR 86/09. 65 s., 2009


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Košnar, K. - Přeučil, L. - et al., SyRoTek: V005.1 - Demonstrátor základních robotických funkčností, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2009. GLR 87/09. 68 s., 2009


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Košnar, K. - Přeučil, L. - et al., SyRoTek: V006.1 - Specifikace úloh mobilní robotiky, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2009. GLR 88/09. 97 s., 2009


 • Košnar, K. - Krajník, T. - Vonásek, V. - Přeučil, L., LaMa - Large Maps Framework, In: Proceedings of Workshop on Field Robotics, Civilian-European Robot Trial 2009. Oulu: University of Oulu, 2009, p. 9-16. ISBN 978-951-42-9176-0., 2009


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Košnar, K. - Přeučil, L. - et al., SyRoTek: V007.1 - Návrh koncepce internetového přístupu k systému, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2009. GLR 89/09. 126 s., 2009


 • Kulich, M. - Faigl, J. - Košnar, K. - Přeučil, L. - Chudoba, J., SyRoTek - On an e-Learning System for Mobile Robotics and Artificial Intelligence, In: ICAART 2009. Setúbal: INSTICC Press, 2009, vol. 1, p. 275-280. ISBN 978-989-8111-66-1., 2009


 • Košnar, K. - Faigl, J. - Kulich, M. - Saska, M. - Krajník, T. - et al., SyRoTek: v010.1: V010.1 - Způsob připojení a nastavení uživatele pro systém SyRoTek, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2009. GL 206/09. 76 s. ISSN 1213-3000., 2009


2008

 • Košnar, K. - Krajník, T. - Přeučil, L., Visual Topological Mapping, In: European Robotics Symposium 2008. Heidelberg: Springer, 2008, p. 333-342. ISSN 1610-7438. ISBN 978-3-540-78315-2., 2008


 • Ford, K.M. - Suri, N. - Košnar, K. - Jisl, P. - Benda, P. - et al., A Game based Approach to Comparing Different Coordination Mechanisms, In: Distributed Human-Machine Systems. Praha: CTU Publishing House, 2008, p. 20-25. ISBN 978-80-01-04027-0., 2008


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Mázl, R. - Košnar, K. - et al., SyRoTek: V003.2 - Rámcová definice úloh, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2008. GLR 83/08. 39 s., 2008


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Mázl, R. - Košnar, K. - et al., SyRoTek: V003.1 - Detailní koncepce systému, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra řídicí techniky - Gerstnerova laboratoř, 2008. GLR 82/08. 217 s., 2008


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Mázl, R. - Košnar, K. - et al., SyRoTek: C004.1 - Koncept hardwarové komunikace, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2008. GLR 85/08. 36 s., 2008


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Mázl, R. - Košnar, K. - et al., SyRoTek: V004.1 - Příprava prvního exempláře robotu pro výukový systém SyRoTek a jeho testování, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky - Gerstnerova laboratoř, 2008. GLR 84/08. 91 s., 2008


2007

 • Košnar, K., Mobilní robotika, In: Perspektivy elektroniky 2007. Rožnov pod Radhoštěm: Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, 2007, s. 45-50. ISBN 978-80-239-9006-5., 2007


 • Kulich, M. - Faigl, J. - Chudoba, J. - Košnar, K. - Přeučil, L. - et al., SyRoTek - A System for Robotic E-learning, In: Virtual University. Bratislava: e-Academia Slovaca, 2007, p. 241-246. ISBN 978-80-89316-09-0., 2007


2006

 • Košnar, K. - Přeučil, L., Mapping Unknown Environment via Exploration by Group of Reactive Robots, In: Proceedings of Workshop 2006. Prague: CTU, 2006, vol. A, p. 154-155. ISBN 80-01-03439-9., 2006


 • Košnar, K. - Přeučil, L. - Štěpán, P., Topological Multi-Robot Exploration, In: Proceedings of the IEEE Systems, Man and Cybernetics Society United Kingdom & Republic of Ireland Chapter 5th Conference on Advances in Cybernetic System. New York: IEEE - Systems, Man, and Cybernetics Society, 2006, p. 137-141. ISSN 1744-9170., 2006


 • Faigl, J. - Chudoba, J. - Kulich, M. - Mázl, R. - Košnar, K. - et al., SyRoTek: V002.1 - Architektura robotů, [Výzkumná zpráva]. Praha: ČVUT FEL, Katedra kybernetiky, 2006. GLR 81/08. 101 s., 2006


 • Přeučil, L. - Štěpán, P. - Košnar, K., CyberSonic, [Software splňující podmínky RIV (dřív Autorizovaný]. 2006., 2006


2005

 • Faigl, J. - Krajník, T. - Saska, M. - Košnar, K. - Chudoba, J., Fira MiroSot - G-Bots Team Description, [Unpublished Lecture]. Department of Computer Science, University of Twente, Enschede. 2005-06-08., 2005